All dates & times below have been adjusted to Asia/Kuala_Lumpur timezone.

World Cup - 2019

Men's 40 - Round 1

Japan

# Player MVP Pts
1 Keiji Asano - -
3 Yoshiharu Kasai - -
4 Takeshi Fukasawa - -
5 Keiichiro Atsumi - -
6 Fumitaka Yachi - -
7 Akihiro Yonezawa - -
8 Hideyuki Takaguchi - -
9 Daijiro Hata - -
10 Tomohiro Yamashita - -
11 Yoshiro Kawada - -
12 Takao Tsuji - 1
13 Kazuya Ogiyama - -
13 Kazuya Ogiyama - -
15 Kentaro Asaoka - -
15 Kentaro Asaoka - -
16 Masataka Nakamura - -
16 Masataka Nakamura - -

New Zealand

# Player MVP Pts
1 Jason Puddle - 1
1 Jason Puddle - 1
2 Scott Grant - -
2 Scott Grant - -
3 Steven Wall - 2
3 Steven Wall - 2
4 George Jahnke - 1
4 George Jahnke - 1
5 Mitchell Seebeck - 2
5 Mitchell Seebeck - 2
6 Rodney Birch - 1
6 Rodney Birch - 1
7 Benjamin Page - 2
7 Benjamin Page - 2
9 Jonathon Mason - -
9 Jonathon Mason - -
10 Matthew Withers - 1
10 Matthew Withers - 1
11 Grant Robertson - 1
11 Grant Robertson - 1
12 Shamos Hunter - -
12 Shamos Hunter - -
13 Nigel Heath - 2
13 Nigel Heath - 2
14 Mark Elliott - 1
14 Mark Elliott - 1
17 Andre Robinson - 3

Referees