All dates & times below have been adjusted to Europe/London timezone.

World Cup - 2011

Men's 35 - Round 4

Japan

# Player MVP Pts
1 Akihiro Yonezawa 2 -
2 Yasunori Wakabayashi - -
3 Takeshi Fukasawa - -
4 Yuji Okamoto - -
5 Yasuhiro Igarashi - -
6 Takao Tsuji 3 3
7 Masataka Kobayashi - -
8 Kenichi Saito - 1
9 Takuma Miki - 1
10 Mitsugu Aoki - 1
11 Yoshiro Kawada - -
12 Yoshiya Kawamura - -
13 Hiroyuki Nishiyama - -
14 Toru Ogasawara - -

Spain

# Player MVP Pts
1 Jose Delgado Morillo - 2
2 Gonzalo Delgado Morillo - 1
3 Vicente Serra Peris - -
4 Juan Antonio Marin Garcia - -
5 Pablo Gargallo Soriano - -
6 David Vidal Izquierdo 1 -
7 Javier Izquierdo Montealegre - -
8 Vicente Huici Méndez - -
9 Gerardo Romero Zunica - 1
10 Javier Navalon Defez - -
11 Ignacio Rivas Navarro - -
13 Jorge Vicente Aranda Diaz 4 -
15 Santiago Sanmarti Sancho - 2
16 Jorge Fernando Rodríguez Bustos - -

Referees

Referee appointments for this match will be announced at a later date.